Taido-Technik Ikkōshin Angriff Morote-tori   Dez. 2017

 

Taido-Technik Ikkōshin suwariwaza, Angriff: Katate-ryote-tori   Dez. 2017

zurück zu
Techniken