Taido-Technik Ni-no-te, Chudan-tsuki     Dez.2016

zurück zu
Techniken