Shihonage, Angriff Gyakuhanmi     (Mai 2016)

Shihonage, Aihanmi     (Okt. 2015)

zurück zu
Techniken