Taido-Technik Ichi-no-te, Angriff Yokomen-uchi     (Sommer 2021)

zurück zu
Techniken