Taido-Technik Ichi-no-te, Chudan-tsuki     Dez. 2016

zurück zu
Techniken