Ichi-no-te, Angriff  Aihanmi  (Eingang)     Aug. 2019

zurück zu
Techniken