Taido-Technik Kotegaeshi, Ushiro-ryote-tori   Dez. 2016

zurück zu
Techniken