Taido-Technik Shihonage, Aihanmi    Aug. 2019

zurück zu
Techniken