Taido-Technik Shihonage, Katatori-men-uchi    Aug. 2019

 

Taido-Technik Shihonage, Katatori-men-uchi    Dez. 2016

zurück zu
Techniken