Taido-Technik Yon-no-te, Ushiro-ryote-tori     Dez. 2016

zurück zu
Techniken